Information om föreningen

Föreningen är öppen för alla som har barn i skolan. Engelbrektsskolan har en stolt tradition av att ha en mycket aktiv föräldraförening.         Vi hoppas du vill vara med och förvalta detta! Just nu behöver vi representanter från årskurs 1, 2, 4 samt 5 men föräldrar från alla årskurser är varmt välkomna! Vi behöver Dig!

Medlemsavgift                                                  Årsavgiften är 150 kr per familj

Årsavgiften betalas till Plusgiro 452746-1      eller Swish 123 609 62 83

Glöm inte att ange namn, årskurs                          och e-postadress!

Vad vi gör

Vi är en länk mellan hemmet och skolan.           Det är till oss du kan vända dig med ros och ris, förslag på förbättringar och problem. Vi samlar in funderingarna, tar dem till skolledningen och återkopplar till föräldrarna. Detta sker bl.a. via förvaltningsrådet som är ett organ för samråd mellan skolledning, föräldraförening, lärarkollegium och elevkår. Men vi driver inte enskilda ärenden utan belyser strukturella problem.

Exempel på aktiviteter är:

Uppvaktning av politiker/beslutsfattare

Samverkan med organisationer såsom Föräldravandring på Östermalmfl.

Ekonomiskt stöd till aktiviteter i Poolhuset, särskilda projekt inom profiler och till klassaktiviteter som främjar god kamratanda

Ekonomiskt stöd och annan hjälp under niornas vårbal

Julgodis till lärarrummet

Frågor

Har du frågor som du vill att vi ska ta upp i skolans förvaltningsråd eller på annat sätt, använd nedan adress:

hej@engelbrektff.se