Information om föreningen

Föreningen är öppen för alla som har barn som är elever i skolan. Engelbrektsskolan har en stolt tradition av att ha en mycket aktiv föräldraförening. Vi hoppas du vill vara med och förvalta detta!

Medlemsavgift

Årsavgiften för medlemskap är 150 kr per familj och betalas via Swishnr. 1236096283 eller pg 452746-1. Glöm inte att ange namn, årskurs och e-postadress! Vi efterlyser också fler aktiva, anmäl intresse på: hej@engelbrektff.se eller kontakta någon i styrelsen.

 

Vad vi gör

Vi är en länk mellan hemmet och skolan. Det är till oss du kan vända dig med ros och ris, förslag på förbättringar och problem. Vi samlar in funderingarna, tar dem till skolledningen och återkopplar till föräldrarna. Detta sker bl.a. via förvaltningsrådet som är ett organ för samråd mellan skolledning, föräldraförening, lärarkollegium och elevkår. Men vi driver inte enskilda ärenden utan belyser strukturella problem.

 

Exempel på aktiviteter är:

  • Uppvaktning av politiker/beslutsfattare
  • Samverkan med organisationer såsom Föräldravandring på Östermalmfl.
  • Ekonomiskt stöd till aktiviteter i Poolhuset, särskilda projekt inom profiler och till klassaktiviteter som främjar god kamratanda
  • Ekonomiskt stöd och annan hjälp under niornas vårbal
  • Julgodis till lärarrummet

 

 

Frågor

Har du frågor som du vill att vi ska ta upp i skolans förvaltningsråd eller på annat sätt, använd någon av nedan adresser:

hej@engelbrektff.se

lagstadiet@engelbrektff.se

mellanstadiet@engelbrektff.se

hogstadiet@engelbrektff.se